fredag 13. august 2010

Gjesteanmeldelse: RogueTrader

Av Madsvg
"In the grim darkess of the future, there is only war."
Dette er en setning som går igjen i de aller fleste 40k spill, men i Rogue Traders tilfelle stemmer ikke dette utsagnet helt. RT er et rollespill hvor hovedfokuset er plassert på samfunnet, og den sosial rangstigen i galaksen i det 41. årtusen.

Hvordan man klatrer opp denne stigen er opp til spilleren som har tittele Rogue Trader, men det må ikke glemmes at de andre spillerne i gruppen skal representere en RTs vennegjen eller "Enturage" som det kalles. Selv om Traderen bestemmer seg for å gjøre en ting, kan gruppen komme med forslag og gjøre ting til dels selv.

Tips til spillere:Det er en farlig galakse du lever i, og trusler kommer fra alle retninger. I tillegg er systemet til dels veldig dødelig, så om du har muligheten til å ta "Sound Constitution" og "Jaded" er disse to veldig gode investeringer. Et annet tips er å aldri forlate alle våpnene dine når du skal et sted, man vet aldri når man får bruk for den laspistolen man har gjemt vekk. Og til sist: ikke nedprioriter willpower til en dumpstat, willpower er en stat som tas i bruk omtrent hver gang du blir utsatt for noe fra the warp, så hold den forholdsvis fornuftig.

Til spilleder:Selv om den sosiale biten er viktig i RT vil du veldig sjelden ende opp med en gruppe som takler kun sosiale diskusjoner, og de fleste klassene er faktisk ikke så veldig sosial av seg. Lag scenarioer hvor evnene til de fleste kan skinne gjennom, få alle til å føle seg nyttig. En måte å få til dette på er å forandre ranken Arch-militant kan ta command, for dette er en evne Rogue Traderen starter med, og dermed gjør Arch-militanten overflødig i alt annet enn skyting, noe de fleste kan godt. Tillat gjerne også spillere å ta såkalte "elite advances" basert på erfaring fra spillingen, for eks. så kan en gruppe som har vært med på å slakte seg gjennom et zombie-infisert skip ta "Jaded" fordi de har opplevd særdeles mye ødeleggende.

Hvem er dette spillet for:Dette er et spill som er best egnet for personer med en del erfaring fra andre rollespill, som vet hvordan man forholder seg til at gruppen er avhengig av deg og hvordan man skal oppføre seg deretter. Altså unngå situasjoner der spilleren tar noe som skjedde utenfor spilling eller meta-gamemessig inn i spillingen og ødelegger for andre. Det er også en fordel at alle som spiller forstår hvordan man forholder seg til ting og personer i det 41. årtusen. Erfaring med bakgrunnen til 40k kan på lang vei veie opp for manglende rollespillerfaring.

Inspirasjon:Bokserien Gaunts Ghosts fra black library. Artwork fra John Blanche. Filmen ?Event Horizon?, denne viser veldig godt hva som kan skje om man reiser i the warp og ikke er beskyttet. Den generelle følelsen av 40k er det viktigste her, ?grimdark? blir vel det beste ordet for å beskrive følelsen. Mye informasjon og "fluff" får man ved å lese regelbøkene til warhammer 40k miniatyrspillet, og da spesielt delene med bakgrunnshistorie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hva tenker du?